Mudder

Mudder
I sedimentologien bruges betegnelsen mudder for sediment med en kornstørrelse under 2 µm. Tidligere benyttedes betegnelsen ler, men da ler er karakteriseret ved at være særskilte mineraler (fx. montmorrilonit, smectit, illit mv.) der godt nok har en lav kornstørrelse valgte man at benytte mudder for finkornet sediment der ikke er ler. I denne sammenhæng benyttes endvidere kohæsivt sediment for sediment der har mulighed for at aggregere. Kohæsivt sediment inkluderer alle lermineraler og en del af mudderfraktionen.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Mudder — Mud der, n. 1. a racehorse that exhibits a better than usual performance when the racetrack is wet or muddy. [PJC] 2. An athlete who performs better than his/her average under muddy conditions. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Mudder — Mudder, s. Moder. Daher Muddergrund, mit schlammigem Boden bedeckter Grund (s.d. 1), welcher keinen Ankerhalt bietet. Muddern, sagt man vom Schiff, wenn es den Grund berührt u. dadurch das Wasser trübe macht …   Pierer's Universal-Lexikon

  • mudder — (n.) horse that runs well in muddy conditions, 1903, from MUD (Cf. mud) (n.) …   Etymology dictionary

  • mudder — ☆ mudder [mud′ər ] n. a race horse that performs especially well on a wet, muddy track …   English World dictionary

  • Mudder — Bei einem Multi User Dungeon (Abkürzung: MUD, selten auch Multi User Dimension oder Multi User Dialog) handelt es sich um ein Rollenspiel, das auf einem zentralen Computer (Server) läuft, auf dem sich mehrere Spieler (Mudder oder MudHead)… …   Deutsch Wikipedia

  • mudder — To fill gaps with irrelevant information. I can t think of anything to back up my essay so I m going to mudder it …   Dictionary of american slang

  • mudder — To fill gaps with irrelevant information. I can t think of anything to back up my essay so I m going to mudder it …   Dictionary of american slang

  • mudder — mud|der sb., et, i sms. mudder , fx mudderbad …   Dansk ordbog

  • Mudder Cordes — mit ihrem Esel Anton um 1890 Denkmal in der Knochen …   Deutsch Wikipedia

  • Mudderæder — Små dyr, der lever i vand. Et eksempel kunne være sandormen. Disse dyr spiser sandet og mudderet på bunden, men de lever egentlig ikke af det mudder og sand de spiser, men af alle de tusindvis af små alger, der sidder på de enkelte sandkorn …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”